KLIENT
Orange
TYP PROJEKTU
Naming / Struktury nazewnicze
Stworzenie nazw taryf w ramach struktury nazewniczej Orange Polska to jedno z wielu zadaniań namingowych, które zrobiliśmy dla tej firmy. Innymi zadaniami były projekty związane z opracowaniem nazw produktów i usług dla "pomarańczowego" telekomu.